Keuring van ladders, trappen en aluminium steigers

Als speciaal opgeleide keurmeester beschikt Ottema Verhuur over de juiste kennis om keuringen te verrichten. Ook is er de mogelijkheid om uw materieel op locatie te laten keuren.

Het is verplicht om gereedschap in goede conditie aan te bieden, hiervoor zijn een aantal veiligheidsnormen voor in het leven geroepen. Dit zijn de zogenaamde NEN-normen,  NEN2484 is voor ladders en trappen, NEN1004 is voor aluminium steigers.

U kunt voor een keuring een afspraak maken met Ottema Verhuur. Zodra het materieel goedgekeurd is, ontvangt u van ons een certificaat met een controlestaat volgens de wettelijke voorschriften. Verder wordt alle delen voorzien van een keuringssticker. Hierop staat aangegeven wanneer u uw materieel opnieuw moet laten keuren.  Regelmatige inspectie en onderhoud bevordert de levensduur van uw materieel en de veiligheid van de gebruiker. Mochten er tijdens de keuring gebreken geconstateerd worden, dan zal het materieel afgekeurd worden. U dient dan voor reparatie te zorgen waarna een herkeuring zal volgen. Wilt u een afspraak maken, neemt u dan contact op met de heer Ottema via het contactformulier of telefonisch op nummer : 06-53246973.

Nieuws

VCA